กองกำลังพิเศษ หน่วยรบพิเศษ เป็นกองกำลังทหารหรือพลเรือนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีโดยกองทัพหรือกองกำลังพลเรือน ซึ่งพวกเขาสามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษได้ เช่น การลาดตระเวนพิเศษ การทำสงครามนอกแบบแผน และการต่อต้านการก่อการร้าย

Unconventional Warfare เป็นการปฏิบัติการของกองกำลังพิเศษ ใช้เวลาในการทำงานมากที่สุด แนวปฏิบัติในการเข้าประเทศฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากไม่มีสงคราม และสร้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ

หากคุณต้องการทำสงครามกับกลุ่มต่อต้านก็จะช่วยกองกำลังต่อสู้ในรูปแบบของการต่อสู้ เช่นในช่วงสงครามเย็นจีนได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลไทย และมีแผนจะผนึกกำลังตามแบบฉบับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ

แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่กลับสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย สงครามภายนอกนี้คล้ายกับสงครามตัวแทน

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เป็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ มีการจัดตั้งกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเจตนาของกลุ่ม

จากวัตถุประสงค์ทางการเมืองล้มล้างรัฐบาลแบ่งแยกดินแดนจนเข้ามาแทนที่รัฐบาล การก่อความไม่สงบนี้เป็นงานที่รัฐบาลต้องระดมกำลังทั้งหมดเพื่อแก้ไข โดยกองกำลังพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ โดยจะประกอบด้วยงาน ฝึกจิตวิทยา ปฏิบัติการคุ้มครองประชาชนและทรัพยากร พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนปราบปรามกองกำลังติดอาวุธ

หน่วยรบพิเศษ

หน่วยรบพิเศษ

Special Forces A Special Forces is a highly trained military or civilian force by the military or civilian force. where they can perform special missions such as special reconnaissance unconventional warfare and counter-terrorism

Unconventional Warfare is an operation of special forces. Take the most time to work Guidelines for entering an opposing country due to the absence of war and create anti-government groups to undermine the security of that country’s government.

If you want to go to war with the resistance, it will help the fighting forces in the form of battles. For example, during the Cold War, China supported the Communist Party of Thailand in its efforts to overthrow the Thai government. And there are plans to join forces in typical Vietnam in the finals.

But faced many obstacles both at the strategic and operational level. make it unsuccessful But it caused great damage to Thailand. This external war is similar to a proxy war.

Preventing and suppressing insurgency It is an action to prevent and suppress the insurgency. A group of people is formed to allow the government to carry out its objectives or intent.

From the political objectives to overthrow the separatist government until it replaced the government. This insurgency is a task for the government to mobilize all its forces to resolve. by special forces as part of the operation It consists of tasks, psychology training, people and resource protection operations. Develop and help people suppress armed forces

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanaa