เครื่องบินรบ หรือ ที่ทหารไทยเรียกกันว่า เครื่องบินขับไล่ เป็นเครื่องบินทหารที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ทางอากาศกับเครื่องบินลำอื่นเป็นหลัก ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีพื้นดินเป็นหลักโดยการทิ้งระเบิด เครื่องบินรบมีขนาดเล็กและเร็ว

และคล่องแคล่ว นักสู้หลายคนจะมีความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินรอง และบางบทบาทมีสองบทบาทที่เรียกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด คำว่านักสู้บางครั้งใช้ร่วมกับเครื่องบินรบภาคพื้นดิน

เครื่องบินรบเป็นเครื่องบินติดอาวุธที่มีอำนาจเหนือศัตรูในสนามรบ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

ความสำเร็จและความเหนือกว่าในอากาศกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชัยชนะของสงคราม โดยเฉพาะสงครามทั่วไประหว่างกองทัพปกติ (ต่างจากสงครามกองโจร) การค้าขาย การฝึก และการบำรุงรักษาฝูงบินขับไล่เป็นตัวแทนของเมืองหลวงอันกว้างใหญ่ของกองทัพ

เครื่องบินขับไล่

เครื่องบินขับไล่

In the past, flying in the sky was a great human ambition. And for centuries, humans have figured out how to fly. Until the invention of the first aircraft successfully in 1903 by the Wright brothers since then Aviation business has also progressed more. until today

fighter plane or as the Thai military term calls fighter jet It is a military aircraft designed primarily for air combat against other aircraft. This is in contrast to bombers that are primarily designed to attack the ground by bombing. Fighter planes are small, fast.

and fluent Many fighters will have secondary ground attack abilities. and some have dual roles called fighter bombers. The term fighter is sometimes used in conjunction with ground combat aircraft.

A fighter is essentially an armed aircraft that takes on the air dominance over the enemy in the battlefield. since World War II

Airborne success and superiority became a key factor in the victory of the war. Especially the general war between normal armies. (Unlike guerrilla warfare), the trading, training and maintenance of a fighter squadron represents the armed forces’ vast capital.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada