ปืน เป็นอาวุธสำหรับยิงกระสุน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยใช้หลักการเผาดินปืนผลิตแก๊สดันกระสุนออกจากลำกล้องด้วยความเร็วสูง โพรเจกไทล์ที่ออกจากปากกระบอกปืนจะเคลื่อนที่เป็นแนวราบ ปืนที่ใหญ่กว่า เช่น ปืนใหญ่ ชอบใช้การเคลื่อนที่แบบอาร์ค

ปืนสามารถเป็นได้ทั้งอาวุธกายภาพ เช่น ปืนสั้น ปืนลูกซอง ปืนไรเฟิล ปืนกล หรือเป็นอาวุธที่ติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น ปืนใหญ่รถถัง ปืนกลบนเครื่องบิน ปืนของเรือ หรือเป็นอาวุธหนักบนเครื่องบิน สนามรบเช่นปืนใหญ่

700 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนรู้จักการใช้สารเคมีที่ได้จากธรรมชาติในการปรุงแต่งอาหารและการเกษตร เช่น ค้างคาวและกำมะถันเป็นปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สิ่งเหล่านี้ตกอยู่ที่ลานบ้าน เมื่อทำความสะอาด รวบรวม และเผา จะสังเกตเห็นกองขยะที่เผาไหม้เร็วผิดปกติ

หลังจากพบสาเหตุและทดลองแล้วพบว่าโพแทสเซียมไนเตรตจากกากกวน กำมะถัน และถ่านอ่อน เมื่อผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะกลายเป็นดินสีดำ โดย Huaqing Village ในจีน

ดินสีดำนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในโลก และจากนั้นก็ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้ไฟและดอกไม้ไฟเพื่อใช้ในงานรื่นเริงต่างๆ

ปืน

Gun is a weapon for firing bullets. to reach the goal Using the principle of firing gunpowder to produce gas, pushing bullets out of the barrel at high speed. Projectiles exiting the muzzle move in a horizontal direction. Bigger guns, such as cannons, prefer arc movement.

A gun can be either a physical weapon such as a short gun, a shotgun, a sniper rifle, a machine gun, or a vehicle mounted weapon such as a tank cannon, an aircraft machine gun, a ship’s gun, or an aircraft heavy weapon. Battlefield like artillery

700 B.C. The Chinese are known for using naturally-derived chemicals in food and agriculture such as bats and sulfur as fertilizers and pesticides. All these things fell in the courtyard. When cleaning, collecting and incinerating, an unusually fast-burning pile of trash is observed.

After finding the cause and experimenting, it was found that potassium nitrate from aqueous sludge, sulfur and soft charcoal when mixed in the proper ratio. becomes black soil by Huaqing Village in China

This black soil was first known in the world. and then used to craft fireworks and fireworks for various festive events.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada