ดาบ เป็นชื่ออาวุธที่ด้านข้างยาวและแหลมคม มีการใช้ทั่วโลกด้วยชื่อและลักษณะที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบหลักของดาบมีสามส่วนหลัก: ใบมีดสำหรับตัดและตัด ปลายสำหรับแทง และด้ามสำหรับจับ

ประเภทของดาบสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตาม

วิธีทำดาบ

 • ดาบสองคม ส่วนใหญ่พบในยุโรป เช่น Claymore หรือ Broadsword
 • ดาบที่มีคมเดียว เช่น คะตะนะหรือคะตะนะ (ดาบญี่ปุ่น) เต๋า (ดาบจีน) หรือดาบไทย โดยทั่วไปของไทยมักเป็นดาบที่มีลักษณะโค้ง แต่ก็มีดาบคมเดียวที่มีลักษณะเป็นใบมีดตรง
 • ขนาดดาบ
 • ดาบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้สองมือจับ
 • ดาบขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถใช้ได้ด้วยมือเดียว ในการควบคุมดาบ
 • การใช้งาน
 • ดาบจริงที่ใช้ในการต่อสู้หรือการต่อสู้
 • ดาบรำ
 • ฝึกดาบหรือฝึกดาบ เช่น ดาบไม้ ดาบไม้ไผ่ ดาบหวาย
 • ดาบสำหรับตั้งโชว์หรือโชว์ดาบ
 • ดาบที่ใช้ประหารเพชฌฆาตโดยการตัดหัว (ใช้ในสมัยโบราณสำหรับคนไทย ใช้ในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

ดาบ

Sword is the name of a weapon with a long and sharp side. They are used all over the world with different names and characteristics. The main components of the sword are three main parts: the blade for cutting and cutting. tip for stab and a handle for holding.

Types of swords can be divided into several categories accordingly

How to make a sword

 • Double-edged sword Most of them are found in Europe such as Claymore or Broadsword.
 • Single-edged swords such as katana or katana (Japanese sword), Tao (Chinese sword) or Thai sword. curve But there is also a single-edged sword with a straight blade.
 • Sword size
 • A large, two-handled sword
 • Medium sword and Small size that can be used with one hand To control the sword
 • Usage
 • A real sword used in combat
 • Sword dance
 • Train the sword or Practice swords such as wooden swords, bamboo swords, rattan swords
 • Swords for displaying or displaying swords
 • Swords used to slaughter an executioner by beheading. (used in ancient times for Thai people used during the Ayutthaya period to the early Rattanakosin period)

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada