ปืนคาบชุดในเกาหลี ในช่วงต้นราชวงศ์โชซอนกองทัพเกาหลีใช้พลธนูเป็นหลักในกองทัพ และเนื่องจากอิทธิพลต่างๆจากจีนในเทคโนโลยีอาวุธสมัยราชวงศ์หมิงได้ท่วมเขาในเกาหลีด้วย โดยเฉพาะปืนใหญ่สไตล์จีนซึ่งต่อมาได้ตั้งกองปืนแบบหมิง แต่เนื่องจากในสมัยโชซอนสงครามแย่งชิงดินแดนใกล้เคียงมีน้อยและค่อนข้างสงบเมื่อเทียบกับในอดีต

(ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานะครอบครัวของ Da Ming ได้รับการคุ้มครองและดูแล) พวกมันแทบไม่มีประโยชน์และไม่จำเป็นในการทำสงครามและปืนในยุคนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในที่สุดกองปืนนี้ก็ถูกยกเลิก ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 16 สงครามอิมจินปะทุขึ้น (สงครามระหว่างญี่ปุ่นกับพันธมิตรต้าหมิง – โชซอน)

กองทัพโชซอนได้พบกับกองทัพซามูไรของญี่ปุ่นซึ่งใช้ปืนคาบศิลาหลายชุดในการต่อสู้ซึ่งทำให้ทหารโชซอนเสียชีวิตไปจำนวนมาก แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วญี่ปุ่นจะถอนตัวกลับไป แต่มันทำให้โชซอนตระหนักถึงอันตรายของปืนหลายชุดและเรียนรู้ว่าการใช้ปืนทำให้ได้เปรียบในการทำสงคราม หลังจากนั้นไม่นานโชซอนก็ได้จัดตั้งหน่วยปืนขึ้นโดยใช้มันเป็นหน่วยหลักแทนพลธนู

การรุกรานของโชซอนพลปืนของโชซอนสามารถสังหารทหารแมนจูได้เป็นจำนวนมาก แม้ในท้ายที่สุดโชซอนจะพ่ายแพ้และกลายเป็นสมาชิกของตระกูลต้าชิง ต่อมาเมื่อต้าชิงปกครองจีนและเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับรัสเซีย (ซาร์ปีเตอร์มหาราช) ต้าชิงขอให้โชซอนส่งพลปืนหลายร้อยคนไปช่วยทำสงครามกับรัสเซีย มือปืนแห่งโชซอนสามารถสร้างกองทหารม้าสังหารคอสแซคของรัสเซียได้เป็นจำนวนมาก

(ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานะครอบครัวของ Da Ming ได้รับการคุ้มครองและดูแล) พวกมันแทบไม่มีประโยชน์และไม่จำเป็นในการทำสงครามและปืนในยุคนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในที่สุดกองปืนนี้ก็ถูกยกเลิก ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 16 สงครามอิมจินปะทุขึ้น (สงครามระหว่างญี่ปุ่นกับพันธมิตรต้าหมิง – โชซอน)

กองทัพโชซอนได้พบกับกองทัพซามูไรของญี่ปุ่นซึ่งใช้ปืนคาบศิลาหลายชุดในการต่อสู้ซึ่งทำให้ทหารโชซอนเสียชีวิตไปจำนวนมาก แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วญี่ปุ่นจะถอนตัวกลับไป แต่มันทำให้โชซอนตระหนักถึงอันตรายของปืนหลายชุดและเรียนรู้ว่าการใช้ปืนทำให้ได้เปรียบในการทำสงคราม หลังจากนั้นไม่นานโชซอนก็ได้จัดตั้งหน่วยปืนขึ้นโดยใช้มันเป็นหน่วยหลักแทนพลธนู

การรุกรานของโชซอนพลปืนของโชซอนสามารถสังหารทหารแมนจูได้เป็นจำนวนมาก แม้ในท้ายที่สุดโชซอนจะพ่ายแพ้และกลายเป็นสมาชิกของตระกูลต้าชิง ต่อมาเมื่อต้าชิงปกครองจีนและเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับรัสเซีย (ซาร์ปีเตอร์มหาราช) ต้าชิงขอให้โชซอนส่งพลปืนหลายร้อยคนไปช่วยทำสงครามกับรัสเซีย มือปืนแห่งโชซอนสามารถสร้างกองทหารม้าสังหารคอสแซคของรัสเซียได้เป็นจำนวนมาก

ปืนคาบชุดในเกาหลี

In the early Joseon Dynasty, the Korean army used archers mainly in their army. And due to various influences from China in the Ming Dynasty Weapon technology has flooded him in Korea too. Especially the cannon Chinese style muskets Which later set up a Ming-style gun division But since in the Joseon period The war on neighboring territories was few and was relatively peaceful compared to the past.

(Partly as a result of Da Ming’s family status, it was protected and supervised). They were rarely useful and unnecessary in war, and guns of that era were not as effective as they could be. In the end, this gun division was canceled. By the end of the 16th century, the Imjin War broke out (the war between Japan and the Da Ming-Joseon allies).

The Joseon Army met with a Japanese samurai army, who used a series of muskets in battle, which killed many of the Joseon soldiers. Although

Invasion of Joseon, Joseon’s gunners can kill a large number of Manchu soldiers. Even in the end, Joseon was defeated and became a member of the Da Qing family. Later, when Da Shing ruled China, and there was a territorial dispute with Russia.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada