ปืนคาบชุดของญี่ปุ่นในศตวรรษที่16 แม้ว่าญี่ปุ่นจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ของรัฐ (Sengoku jidai) มากว่าสองร้อยปี แต่ในช่วงศตวรรษสุดท้ายของยุคการต่อสู้ของรัฐนั่นคือในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาแสนยานุภาพทางทหารจนถึงระดับสูงสุด ด้วยการจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนไฟตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในเอเชียตะวันออก เนื่องจากไม่มีรัฐใดในเวลานั้นสามารถจับคู่ได้มาก่อนและจะไม่มีอีกต่อไปจากนั้นจนถึงศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว

อะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้ญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองเป็นเวลานาน? มันสามารถสร้างกองทหารปืนไฟขนาดใหญ่ได้หรือไม่?

คำตอบมาจาก “สาเหตุของการสำรวจโปรตุเกส” (Descobrimentos portugueses – Portuguese Discoveries) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางเดินเรือไปยังชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในปี ค.ศ. 1500 เพราะหลังจากชาวโปรตุเกสสามารถปักหลักเพื่อตั้งถิ่นฐานได้ ในต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนอย่างต่อเนื่องในปี 1511-1517

ปรากฏว่ากลุ่มนักเดินทางชาวโปรตุเกสที่ประสบเหตุเรืออับปางขอติดตามเรือสำเภาจีนไปจนกว่าพวกเขาจะมาจอดที่เกาะทาเนกะชิมะ (ทาเนกาชิมะ)

ในปี 1543 โดยการติดต่อทางการค้าในเวลานั้นชาวโปรตุเกสได้แสดงให้เห็นถึงการยิงปืนเป็นระยะที่พวกเขานำมาพร้อมกับผู้ปกครองอายุ 15 ปีของภูมิภาคที่เรียกว่า Tanegashima Tokitaka และพร้อมกับเสนอขายปืนคาบชุด 2 กระบอกด้วย

นอกจากโทคิทากะแล้วเขายังได้รับการต้อนรับและตอบแทนด้วยการส่งช่างเทคนิคไปช่วยซ่อมเรือโปรตุเกส ผู้ปกครองหนุ่มยังยื่นข้อเสนอให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับไปค้าขายกับประเทศของตน

ปืนคาบชุดของญี่ปุ่นในศตวรรษที่16

Although Japan had to face the battle of the state (Sengoku jidai) for more than two hundred years. But during the last century of the state battle era That is, during the 16th century, it was the time when Japan developed its military power to the highest level. With the establishment of the largest and most powerful Western fire firearms expertise in East Asia. As no state at that time could be matched before And there will be no more from then until the 20th century ever.

What are the conditions that keep Japan in a state of civil war for so long? Was it able to build such a large corps of fire guns?

The answer comes from “The cause of the Portuguese exploration” (Descobrimentos portugueses – Portuguese discoveries), who pioneered the sea route to the Pacific coast in the year 1500, because after the Portuguese were able to settle down to settle. Abroad in Southeast Asia and China steadily in the years 1511-1517.

It appears that a group of Portuguese travelers who suffered a shipwreck asked to follow the Chinese junk until they landed on Tanegashima Island. (Tanegashima)

In the year 1543 by the trade contact at that time The Portuguese demonstrated the firing of a periodic gun they brought with a 15-year-old ruler of the region called Tanegashima Tokitaka. And along with offering for sale two set of periodic guns as well

In addition to Tokitaka, he was welcomed and rewarded by sending technicians to help repair Portuguese ships. The young ruler also made an offer for those travelers to return and trade with their own country.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada