หนังสติ๊ก คำติดจากภาษาอังกฤษ เวลาเขียนเป็นอักษรไทยมีทั้งแบบแท่งและสติกเกอร์

คำว่า lipstick มีทั้งเขียนเป็น lip stick และ lipstick ออกเสียงตรงกับที่เขียน หรือพูดอีกอย่างว่าออกเสียงยังไงก็เขียนแบบนั้นเช่นเดียวกับคำว่า I ผู้เขียนทั้งฉันและระดับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานปี 2554 ให้คงไว้สองคำนี้ลิปสติกและฉันตามลำดับ

สังเกตว่าในวลี “ฉันชอบลิปสติกนี้” บางคนอาจพูดว่า “ฉันรักลิปสติกนี้” [ฉันชอบลิปสติกนี้] หรือ [ฉันชอบลิปสติกสีนี้] หรือ [ฉันชอบสีนี้] หรือ [ฉันชอบสีนี้]

การเขียนภาพตรงตามที่จัดเก็บในพจนานุกรมจะเขียนไว้ตรงกลาง นั่นไม่ก่อให้เกิดความสับสน

สติกเกอร์คำมีทั้งเขียนเป็นสติกเกอร์และสติกเกอร์แม้ว่าจะเขียนโดยไม่มีวรรณยุกต์ แต่ก็มีการออกเสียงวรรณยุกต์ สังเกตว่าคำนี้ไม่ว่าจะเขียนบนสติกเกอร์หรือสติกเกอร์ส่วนใหญ่จะออกเสียง [สติกเกอร์] พยางค์สุดท้ายเป็นคำจึงออกเสียงเป็นเสียงโท

ส่วนคำว่าหนังสติ๊กที่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับคำว่าสติ๊กหรือเปล่ามีแค่รูปเขียนอย่างเดียว และสามารถออกเสียงได้เฉพาะ “ปืนยิงชนิดหนึ่งที่ทำด้วยหนังยางมัดที่ง่ามซึ่งโดยปกติจะเป็นไม้ยิงด้วยกระสุนซึ่งปกติจะเป็นก้อนกลมๆของดิน”

พจนานุกรมไทย – อังกฤษ THAI-ENGLISH DICTIONARY of Outstanding Action และเสฐียรพงษ์วรรณปกว่า

ยางรัดหนังสติ๊กยางรัด

หนังสติ๊ก

The word stick from the English language. When writing in Thai characters, there are both sticks and stickers.

The word lipstick is both written as lip stick and lipstick, pronounced exactly as it is written. Or in other words How to pronounce it, write it like that As with the word I, the author of both me and the dictionary class of the Royal Academy of 2011, keep these two words, lipstick and me, respectively.

Notice that in the phrase “I like this lipstick,” someone might say “I love this lipstick”. [I like this lipstick] or [I like this lipstick] or [I like this color] or [I like this color].

Writing the picture exactly as it is stored in the dictionary is written in the middle. That does not cause confusion

The word sticker has both written as sticker and sticker, even if it is written without a tone, there are also tonal pronunciations. Notice that this word, whether written on a sticker or most of the stickers, is pronounced [sticker], the last syllable is a word, so it is pronounced as a master sound.

As for the word slingshot, which is not sure whether it has anything to do with the word stick or not, there is only one writing image. And can only pronounce “A type of launcher Made with a rubber band tied to a prong. Which is usually wood Shot with a bullet that would normally be a round ball of clay. “

Thai-English dictionary, THAI-ENGLISH DICTIONARY of outstanding action, and Sethi Raphongwan cover that

Rubber band, rubber band slingshot

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada