แก๊สน้ำตา เป็นอาวุธเคมีที่ทำให้เยื่อบุตาและม่านตาระคายเคือง ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากต่อดวงตาและทางเดินหายใจ ผิวหนังระคายเคืองเลือดออกและตาบอดสำหรับดวงตาก๊าซจะกระตุ้นเส้นประสาทของต่อมน้ำตาทำให้น้ำตาไหล ส่วนใหญ่จะหายไปภายในหนึ่งชั่วโมง

แก๊สน้ำตาถูกใช้เป็นอาวุธก่อกวนในการต่อสู้กับการจลาจลเพื่อสลายการประท้วง การใช้งาน ได้แก่ การยิงจากเครื่องยิงแก๊สน้ำตา และใช้ระเบิดขว้าง

การสัมผัสกับ แก๊สน้ำตา สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเกิดโรคทางเดินหายใจการบาดเจ็บที่ดวงตาอย่างรุนแรงและโรคตาเช่นโรคระบบประสาทตาอักเสบกระจกตาอักเสบต้อหินและต้อกระจก)

ทำอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและทางเดินอาหารและอาจเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับแก๊สน้ำตาที่มีความเข้มข้นสูงหรือเมื่อใช้แก๊สน้ำตาในสภาพแวดล้อมปิด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้วิจัยระเบิดแก๊สน้ำตาขว้าง มีระยะเวลาในการเกิดควัน 50 วินาทีครอบคลุมพื้นที่ 150 ตารางเมตร

แก๊สน้ำตา

Tear gas is a chemical weapon that irritates the conjunctiva and iris. Causing severe pain to the eyes and respiratory tract The skin is irritated, bleeding, and blind to the eyes. Gas stimulates the nerves of the lacrimal gland, causing tears. Most will disappear in an hour.

Tear gas is used as a disruptive weapon in the fight against riots to disperse protests. And threw bombs.

Exposure to tear gas can have both short and long term effects. This includes the occurrence of respiratory disease, serious eye injury and eye diseases such as neuropathy, cornealitis, glaucoma and cataracts).

Harms the cardiovascular and gastrointestinal tract and can be fatal, especially when exposed to high concentrations of tear gas or when using tear gas in a closed environment.

The Royal Thai Army has researched tear gas grenades. It has a duration of smoke generation of 50 seconds and covers an area of ​​150 square meters. cardiovascular and gastrointestinal tract and can be fatal, especially when exposed to high concentrations of tear gas or when using tear gas in a closed environment.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada