ปืนคาบศิลา เป็นปืนที่ใช้ดินปืน (ดิน “แรงดันต่ำ”) กรอกปากกระบอกปืน จากนั้นวาง “หมอน” บนผ้าฝ้ายหรือผ้าแล้วใส่หัวกระสุนให้กลม คลุมด้วยหมอนอีกชั้น ปืนนี้เมื่อบรรจุกระสุนแล้วจะต้องถือในแนวตั้งเสมอ มิฉะนั้นกระสุนอาจไหลออกจากปากกระบอกปืน ถึงเวลาจะต้องยิง “Muskita” (หินเหล็กไฟ – หินเหล็กไฟ)

กระทบโลหะหรือกระทบกัน (มักทำเป็นหินกับหินที่มีสปริง) เพื่อชี้พื้นดินในถ้วยที่ฐานของปืน ให้ไฟติดกราวด์เพื่อขับรถ

วิ่งเข้าไปในรูที่ด้านล่างของลำกล้องจากนั้นก็มีไฟในดินปืนระเบิดกระสุนออกไปปืนกระบอกนี้ยังเป็นต้นแบบของปืนไรเฟิลในปัจจุบัน ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทำ อย่างไรก็ตามในเอกสารทางทหารของจีนมีการกล่าวถึงอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “huolongjing” ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ในขั้นต้นปืนคาบศิลาถูกออกแบบมาสำหรับทหารราบเท่านั้น และได้รับการปรับปรุงในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม

เช่นการมีเกลียวในลำกล้องการมีขอบเขตด้วยกระสุนปลายแหลมที่เดิมเป็นลูกกลมๆและในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 ได้มีการประดิษฐ์ปืนลำกล้องหลังซึ่งเดิมบรรจุกระสุนสำหรับปากกระบอกปืน

ปืนคาบศิลา

A musket is a gun that uses gunpowder (“low pressure” clay) to fill the muzzle, then place a “pillow” on a cotton cloth or cloth and insert the bullet to round it. Cover with another layer of pillow. This gun, when loaded, must always be held vertically. Otherwise, the bullet may flow out of the muzzle. It’s time to shoot “Muskita” (Flint-Flint)

Metals or hits each other. (Often made of stone with spring stone) to point the ground in the cup at the base of the gun. Have a light ground to drive the car.

Runs into a hole at the bottom of the barrel, then a fire in the powder blows away the bullets. This gun is still the prototype of today’s rifle. I don’t know who made it. However, in Chinese military documents it is mentioned a type of weapon called. It was “huolongjing” in the late 14th century. Initially, the musket was designed for infantry only. It was renovated in the 19th century during the Industrial Revolution.

Such as having a barrel threading, having a scope with a pointed bullet that was originally a round ball, and by the end of the 19th century, a rear-caliber gun was invented originally chambered for the muzzle.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada