ปืนเล็กยาว เป็นอาวุธปืนที่มีความยาว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถ่ายภาพในระยะไกล จะมีเบาะนั่งด้านหลังสำหรับใช้กับร่องไหล่

เพื่อช่วยในการเล็งเป้าหมายภายในลำกล้องมีสันและร่องเกลียวบนผนังลำกล้อง สันเกลียวเรียกว่า “Land” และร่องเกลียวเรียกว่า “Groove” ซึ่งสันเกลียวนี้จะสัมผัสกับส่วนหัวและม้วนหัวไปตามสันเกลียวและหมุนรอบตัวเอง

เพื่อรักษาการเคลื่อนที่ของหัวกระสุนจากการตีลังกากลางอากาศและเพื่อเพิ่มความแม่นยำและอำนาจในการฆ่า เมื่อเทียบกับการขว้างบอลในอเมริกันฟุตบอลหรือรักบี้คำว่า “ไรเฟิล” มาจากคำว่า Rifling ซึ่งหมายถึงการทำร่อง นิยมใช้เป็นอาวุธของทหารในสงครามล่าสัตว์และกีฬายิงปืน

ในทางทหารคำว่า “ปืน” ไม่ได้หมายถึงปืนไรเฟิล ในทางทหารคำว่าปืน (Gun) หมายถึงปืนใหญ่ นอกจากนี้ในนวนิยายหลาย ๆ คำว่าปืนไรเฟิลหรือไรเฟิลสามารถหมายถึงอาวุธใด ๆ ถ้ามียามหลังและต้องนั่งบนไหล่ก่อนยิง. แม้ว่าอาวุธจะไม่ทำร่องในลำกล้องหรือไม่ยิงกระสุน

ปืนเล็กยาว

Long gun or rifle A long firearm Especially designed for shooting at a distance. There is a back seat for use with the shoulder groove.

To aid in internal targeting, there are ridges and spiral grooves on the barrel wall. The helix is ​​called “Land” and the spiral groove is called “Groove”. The ridge is in contact with the head and rolls the head along the ridges and rotates around itself.

To maintain the movement of the bullet from a mid-air somersault and to increase his accuracy and killing power. Compared to throwing a ball in American football or rugby, the word “rifle” comes from the word Rifling, which means to make a groove. It is commonly used as a weapon of soldiers in war, hunting and shooting sports.

In the military, the word “gun” does not refer to a rifle. In the military, the word gun (Gun) means artillery. Also, in many novels, a rifle or a rifle can refer to any weapon if it has a back guard and must be seated on the shoulder before firing. Even if the weapon does not make a groove in the barrel or does not fire ammunition.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada