อาวุธสงคราม ในความหมายของกฎหมาย ความหมายของอาวุธปืนตามมาตรา 4 มีดังต่อไปนี้

 • อาวุธประกอบด้วยกระบอกโลหะที่ทนต่อความร้อน
  และระเบิดดินปืนยัดเข้าไปในลำกล้องปืนหรือแม็กนั่มหรือปืนลูกซองที่ซ่อนอยู่ในแม็กกาซีน มีดินระเบิดหรือไก เพื่อให้ดินปืนในลำกล้องระเบิดและในที่สุดก็มีกระสุนเหล็กหรือตะกั่วสำหรับขับออกจากลำกล้องด้วยแรงระเบิด
 • ปืนที่ยิงโดยใช้พลังงานอื่นที่ไม่ใช่ดินดำเช่นปืนลมอัดแก๊สจัดเป็นอาวุธปืน
 • ส่วนประกอบหลักของอาวุธปืนถือเป็นอาวุธปืนเช่นกัน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดในกฎกระทรวงดังนี้ –
  Barrel-slider หรือส่วนประกอบสำคัญใน scroll-trigger เช่นเข็มแทงชนวนไกปืน – ซองหนังรวมถึงนิตยสารสำหรับปืนอัตโนมัติและปืนพกสำหรับปืนลูกโม่

อาวุธสงคราม จาก 3 ข้อข้างต้นหากผู้ใดมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด แม้กระทั่งปลอกกระสุนดินปืนฝาระเบิดดินปืน. หากใครมีไว้ในครอบครองก็มีความผิดเช่นกัน

ภายใต้กฎหมายไทยยังแบ่งอาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • อาวุธปืนสำหรับใช้ส่วนตัว อาวุธปืนประเภทนี้ ได้แก่ ปืนพกและปืนไรเฟิลบางชนิด ที่รัฐบาลอนุญาตให้คนธรรมดาอย่างพวกเราใช้ได้ สามารถใช้เพื่อปกป้องตนเองและทรัพย์สินหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการกีฬาหรือเพื่อเก็บไว้ทั้งหมด
 • อาวุธปืน (Gunship War) เป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ ต้องไม่เป็นปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้องมากกว่า 11.44 มม. ไม่สามารถบรรจุกระสุนเองได้ (ปืนกล) อาวุธปืนที่มีสารเคมีเชื้อโรคเชื้อเพลิงหรือกัมมันตภาพรังสีและวัสดุป้องกันเสียงถือเป็นอาวุธของ สงคราม
  ความหมายทั่วไป

ปืนเป็นอาวุธสำหรับยิงกระสุนปืน เพื่อไปสู่เป้าหมายโดยใช้หลักการเผาดินปืนให้เกิดก๊าซดันกระสุนออกจากลำกล้องด้วยความเร็วสูง กระสุนจากปากกระบอกเคลื่อนที่ในแนวนอน ปืนขนาดใหญ่เช่นปืนใหญ่ใช้วิถีโค้ง

ปืนอาจเป็นอาวุธประจำตัวเช่นปืนลูกซองปืนลูกซองปืนไรเฟิลปืนกลหรือเป็นอาวุธประจำรถเช่นปืนใหญ่รถถังปืนกลขับเคลื่อนทางอากาศปืนทหารเรือหรืออาวุธในสนามรบเช่นปืนใหญ่

อาวุธสงคราม

What is a firearm? In the meaning of the law
The meanings of firearms under Section 4 are as follows:

 • Weapons consist of a heat-resistant metal barrel and a gunpowder bomb stuffed into a barrel or a magnum or shotgun hidden in the magazine. With gunpowder or a trigger To make gunpowder in the barrel explode, and finally iron or lead ammunition for ejection from the barrel with the force of the blast.
 • Guns fired using energy other than black clay, such as compressed gas air guns, are classified as firearms
 • The main component of a firearm is also a firearm. As the Minister of Interior prescribes in the ministerial

Of the three above, if anyone has unauthorized possession, it is an offense. Even gunpowder shells, gunpowder bombs cover. If anyone has in possession, they are also guilty. There are two main types of firearms under Thai law:

 • Firearms for personal use These types of firearms include handguns and certain rifles. That the government allows ordinary people like us to use They can be used to protect themselves and property, or for sporting purposes or to keep them entirely.
 • Firearms (Gunship War) are guns that the registrar cannot license. Must not be a gun with a barrel diameter greater than 11.44 mm, not capable of self-loading (machine gun). Firearms containing chemicals, pathogens, fuels or radioactivity and soundproofing materials are considered weapons of the genre. War
  Meaning

A gun is a weapon for firing projectiles. To reach the target by using the principle of burning gunpowder to generate gas to push the bullet out of the barrel at high speed. The bullet from the muzzle moves horizontally. Large guns, such as cannons, use arc trajectory.

Guns can be personal weapons such as shotguns, shotguns, rifles, machine guns, or as a vehicle weapon such as artillery, tanks, air powered machine guns, naval guns, or battlefield weapons such as cannons.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *