ปืนใหญ่ในประเทศไทย ใช้กันมานาน วิวัฒนาการของเกียดในกองทัพไทยว่ามีการใช้ปืนใหญ่ในสมัยสุโขทัย ชวารวบรวมปืนใหญ่ไทย 2 กระบอกจากการรบกับมัชฌิมาปฏิปทาในสงครามตีชวาราวพ. ศ. 2407

และมีบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าในสมัยรัชกาลที่ 6 กองทัพอยุธยาใช้ปืนใหญ่ยิงกำแพงเมืองเชียงใหม่ 5 วา กฎหมายสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมไตรโลกนาถยังได้กล่าวถึงหน่วยทหารปืนใหญ่

เริ่มซื้อปืนใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อเข้าประจำการในกองทัพอยุธยา

การหล่อปืนใหญ่ของอยุธยาคุณภาพดีมีชื่อเสียงมาก โชกุนโทคุงาวะอิเอยาสุได้ส่งสารไปขอพระราชาปืนใหญ่และมดยอบจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขาส่งปืนใหญ่สองกระบอก

ผลิตในอยุธยาเพื่อถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และได้รับการบันทึกในเวลาต่อมาว่าปืนทั้งสองนี้ถูกใช้เพื่อทะลวงประตูบาสตีย์ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์กองทัพฝรั่งเศส

ปืนใหญ่ในประเทศไทย

Artillery in Thailand has been used for a long time, evolving in the Thai army that artillery was used in the Sukhothai period. Java collects 2 Thai artillery from the battle with the Middle East in the Java war. Fri.2407.

And there is a record in the royal chronicle that in the reign of King Rama VI, the Ayutthaya Army used cannons to shoot the 5-wa city wall of Chiang Mai.

Started to buy Portuguese cannons for service in the Ayutthaya Army. the Ayutthaya Army used cannons to shoot the 5-wa city wall of Chiang Mai. Made in Ayutthaya for King Louis XIV, it was later recorded that these guns were used to break throug

The casting of good quality Ayutthaya cannons is very famous. Shogun Tokugawa Ieyasu sent a message to the king, cannon and myrrh from King Narai the Great. He sent two cannons.

Made in Ayutthaya for King Louis XIV, it was later recorded that these guns were used to break through the Bastille gate, currently on display in the French Army Museum.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *