ปืนพระราม6 เป็นอาวุธปืนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เขาสั่งให้ใช้ในธุรกิจเสือป่า ซึ่งเป็นองค์กรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยมีพระราชดำรัสในการจัด ตั้งองค์กรนี้ว่าเพื่อให้พลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ทหารได้มีโอกาสฝึกอบรม วินัยเป็นคำสั่งของกลุ่ม และยังได้รับการฝึกฝนให้จงรักภักดีต่อการสละชีวิตเพื่อป้องกันอันตราย

การมีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทรงจัดตั้งองค์กรลูกเสือในรูปแบบกลุ่มอาสาสมัคร
ใช้ชื่อว่า “เสือป่ากอง” ซึ่งนำมาจากชื่อสายลับสงครามของไทยในสมัยโบราณ

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับการศึกษาในอังกฤษจนประสบความสำเร็จ วิชาทหารจาก Sandhurst Royal Military Academy เรียนหลักสูตรปืนเล็กและรับราชการทหารสังกัดกรมทหารราบเบาเดอแรม (กรมทหารราบแสงเดอแรม)

ปืนพระราม6 องค์กรเสือป่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ก่อตั้งขึ้นมีสมาชิกรุ่นแรกจำนวน 141 คน
พิธีถือน้ำปฏิญาณตน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานในพิธีและดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมสมาชิกลูกเสือสำรอง แรกรับเป็นข้าราชการพลเรือนและต่อมาอนุญาตให้ทหารเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญได้โดยไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ

ปืนพระราม6

Rama VI gun is a firearm that King Rama VI. He ordered them to be used in the scout business. Which is an organization that His Majesty established on May 1, 1911 with a royal speech in organizing This organization was established to provide civilians, both civil servants and non-military personnel, to have training opportunities. Discipline is a group order. And it is also trained to be loyal to sacrifice to prevent harm.

Being for Nation, Religion and King established a scout organization in the form of a volunteer group.

Since King Rama VI was educated in England and succeeded in military studies from the Sandhurst Royal Military Academy, took a small gun course and served in the military under the Durham Light Infantry Regiment. (Durham Infantry Regiment)

The Tiger Organization, established by King Rama VI, has 141 first-generation members of the Vow Ceremony at Phra Ubosot, Phra Si Ratanasadaram Temple on May 6, 1911 by Somdej Phrathep Ratanarajsuda Presided over the ceremony and held the position of Scout commander and reserve Scout members First served as a civil servant and later allowed soldiers to become extra-ordinary members without regular training.

ขอขอบคุณข้อมูลได้จากที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารได้ pharmacyincanada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *