PSA .25

ปืนในขนาด .25 ACP หรือ 6.35 มม. เหมาะมากกับการพกซุกซ่อนแต่ไม่ค่อยจะเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปเท่าไหร่ครับ เนื่องจาก กระสุนจะดูอ่อนไปหน่อยถ้าเทียบกับขนาดอื่น และตัวเล็กจับไม่ค่อยถนัดมือและเมื่อเวลาฉุกเฉินจะขึ้นลำกระสุนได้ลำบากความแม่นยำจะอยู่ในระยะสั้นๆ ประมาณ 10 เมตร เป็นปืนที่เหมาะกับผู้ที่ชำนาญการใช้อาวุธในการลอบสังหารมากกว่า ระบบเป็น

โบลว์แบล็ก..ไกดับเบิลแอ็กชั่นล้วน (นกไม่มีหงอนและตกชิดโครงปืนทุกจังหวะ) น้ำหนักไกออกไปในแนวแข็งพอสมควร คาดว่าประมาณ 12-14 ปอนด์ แต่เวลาเหนี่ยวไกราบเรียบดีไม่มีศูนย์หน้า-หลัง แต่จะเซาะร่องเป็นแนวบนสันสไลด์ ให้พอจับทางเล็งได้ ไม่มีเซฟ และคันค้างสไลด์..ดังนั้น ในทุกจังหวะ ไม่ว่าจะขึ้นลำ หรือ ยิงหมด สไลด์จะปิดเสมอและนกจะตกลดชิดโครงปืนตลอดเวลา (เหมือนปืนลูกโม่ดับเบิลล้วน) และมีเซฟแม็ก

ไว้เป็นนิรภัยแบบเดียวของปืน ซึ่งบางท่านไม่ชอบ รูปร่างออกแนวอาวุธของสายลับหรือปืนของสุภาพสตรี (โหดๆ) มีทั้งแบนบาง และไม่มีส่วนใดมีเป็นแง่มุมให้เกาะเกี่ยวเสื้อผ้า เวลาล้วงขึ้นมาใช้งานจากที่เก็บ ปืนขนาด 6.35 เป็นปืนกระเป๋าสำหรับซุกซ่อนเพราะมีขนาดที่เล็กกว่าปืนทั่วไป ใช้เป็นปืนสำรองหรือปืนสำหรับสุภาพสตรีเพราะมีขนาดกะทัดรัด ส่วนมากใช้ยิงที่ระยะหวังผลไม่เกิน 5-10 เมตร

ปืนขนาดนี้คนยิงต้องมีความชำนาญในการวางตำแหน่งกระสุนบริเวณสำคัญๆ จากอานุภาพของกระสุนที่ไม่มีอำนาจในการหยุดยั้งหรือไม่รุนแรงพอที่จะทำให้คนร้ายล้มลงได้ทันทีทันใดกระสุนขนาด .25 ACP ของ Winchester แบบ FMJ หัวกระสุนหนัก 50 เกรน ให้ความเร็ว ณ ปากลำกล้องที่ 760 ฟุต/วินาที ให้พลังงาน ณ ปากลำกล้องที่ 64 ฟุตปอนด์

PSA .25

 

Guns in .25 ACP or 6.35 mm size are perfect for concealing, but not very suitable for general use as the ammunition will look a bit weak compared to other sizes. And the small size is not easy to handle, and when in an emergency it will be difficult to get to the ammunition. The accuracy is within a short distance of about 10 meters. A.Kai Double Action All (The bird has no crest and falls close to the gun frame at every stroke) The weight of the trigger line is quite solid.

Expected to be about 12-14 pounds, but when pulling the trigger is smooth, there is no front-back center. But will groove in a line on the ridge So that in every stroke, whether going up or shooting out, the slide will always close and the birds will fall close to the gun frame at all times (Like a pure double revolver) and have a safe mag as the only safety of the gun Which some of you do not like The shape of the weapons of the spy or the gun of the lady (cruel). There are

both flat, thin and without any aspects to attach to the clothes. Time to pick up from the 6.35 gun storage is a pocket gun for concealing because it is smaller than normal guns. Used as a spare gun or a gun for women because of its compact size Most of the fire is effective at a distance of not more than 5-10 meters of this gun, the firing

must be skilled in the positioning of important areas. From the power of a bullet that does not have the power to stop or is not severe

ขอบคุณสาระจาก : Google.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  GUN ปืนทั่วประเทศ