AW มาจาก Accuracy International Arctic Warfare หรือ AW AWP เป็นตัวย่อของ AW + P. P หรือ Arctic Warfare Police เป็นคำต่อท้ายเพื่อระบุรุ่นที่ใช้ในโรงเรียนตำรวจ

ในหลายประเทศเนื่องจากมี AW หลายรุ่นและประเภทของปืนไรเฟิลเช่น AW, AWF, AWP, AWS, AWS Covert, AWM, AWSM, AW50, AW50F เป็นต้นอันที่จริง AW เป็นชื่อของโมเดลสไนเปอร์ แต่ชื่อของผู้ผลิตปืนไรเฟิลนั้นคือ Accuracy International

ซึ่งเป็นผู้ผลิตปืนโบลต์แอ็คชั่นหรือคันธนูซึ่งมีต้นกำเนิดในอังกฤษนอกจากนี้ปืนไรเฟิลของ AW ยังได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปตำรวจและกองทัพตั้งแต่ปี 1980

และสาเหตุที่ทำให้ AW ได้รับความนิยมในหลายกลุ่มและหลายประเทศก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพที่ไม่ด้อยกว่าปืนไรเฟิลซุ่มยิงคนอื่น ๆ และมีพลังทำลายล้างสูง

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้งานในหลายพื้นที่และสามารถใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ แต่ในเวลาเดียวกัน AW ยังมีราคาสูง

ประวัติ – AWP

AW comes from Accuracy International Arctic Warfare or AW. AWP is the abbreviation of AW + P. P or Arctic Warfare Police is a suffix to indicate the version used in the Police Academy.

In many countries, since there are many AW models and the type of rifle, such as AW, AWF, AWP, AWS, AWS Covert, AWM, AWSM, AW50, AW50F etc. In fact, AW is the name of the sniper model. But the name of the rifle manufacturer is Accuracy International

Which is a manufacturer of bolt-action guns or bows Which has its origins in England In addition, the AW’s rifle has been popular with the general public, police and the army since 1980.

And the reason why AW is so popular in many groups and countries is due to its performance that is not inferior to other sniper rifles. And has a strong destruction power

Plus, it is capable of being used in a variety of geography and can be used in all weather conditions. But at the same time, the AW also has a high price.

ขอบคุณสาระจาก : Google.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  GUN ปืนทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *