ปืน M1 CARBINE  ปืนสั้นที่เรียกว่ากองทัพไทย “ปืนสั้นประเภทโหลดตัวเอง 87 (พ่อส. 87)” ใช้งานในปี 2487

ปืนสั้น M1 CARBINE  ถูกนำมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลีสงครามเวียดนาม ก่อนหน้าปืนนี้มีการหดตัวค่อนข้างต่ำและทำจากไม้และเหล็กด้วย

แต่น้ำหนักก็เพียงพอที่จะพกพาวิ่งพกพาที่มีประสิทธิภาพสามารถหยุดได้ค่อนข้างดีสามารถลุยฝ่าโคลนลุยฝุ่นสามารถยิงได้ค่อนข้างเร็วทนทานสูงปืนโบราณส่วนใหญ่คงทนกว่าทันสมัย

M1 จะทำการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติในขณะที่ M2, M3 จะทำการยิงแบบ FULL AUTO อัตราการยิง 850-900 รอบ / นาที M1 ปืนสั้น กระสุนไม่ใหญ่ไม่เพียงแค่ 0.30 นิ้ว แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า Magnum 0.357

CARBINE

The M1Carbinegun, called the Thai Army “Carbine self-loading type 87 (Por Sor Kor. 87)” active in the year. 2487

The M1Carbinewas used during World War 2, Korean War, Vietnam War. Before this gun had a fairly low recoil and was made of wood and steel too

But the weight is enough to carry, run, portable, powerful, can stop quite well, can wade through the mud, wade through the dust Can fire quite quickly Highly durable, most ancient guns are more durable than modern

The M1 will fire a semi-automatic, while the M2, M3 will fire a FULL AUTO. The rate of fire 850-900 rounds / minute. M1Carbine. The bullets are not bulky, not just 0.30 inches in size, but more powerful than the .357 Magnum.

Honestly, I think the M1 Carbine should be available to the public. Stressed that it has to be the M1, not the M2, because the M1 itself is a semi-automatic Targeting is also not difficult. In addition, the care is not very meticulous. I think the most perfect gun.

M1 Carbine. The bullets are not bulky, not bigger in size, just 0.30 inches, but more powerful than the .357 Magnum ammunition.

ขอบคุณสาระจาก : Google.com
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  GUN ปืนทั่วประเทศ